Het vervaardigen van geglazuurd aardewerk gaat in Bouffioulx terug tot in de Middeleeuwen, meer bepaald tot in de XIIIde eeuw.
De plaatselijke klei is van zeer goede kwaliteit, wat de productie mogelijk maakt van gebruiksvoorwerpen zoals vaatwerk en recipïenten voor bet bewaren van voedsel.
In bet boek der meester-pottenbakkers uit 1595 wordt melding gemaakt van ene Georges CRAME een voorvader van de buidige pottenbakker Bernard DUBOIS.
Deze laatste vertegenwoordigt met zijn familie de dertiende generatie die van vader op zoon of dochter het ambacht uitoefent.
Het atelier van familie DUBOIS bevindt zich in een hoeve in het midden van het dorp en staat open voor het publiek.
Bezoekers kunnen er met eigen ogen getuige zijn van vijf eeuwen geschiedenis, de magie van het draaien, het bakken van potten hij een temperatuur van 1300°C en de behendigheid van onze ambachtslui.
Wij organiseren rondleidingen door het atelier in volle bedrijvigheid voor individuele bezoekers en groepen.
In onze tavern “La Grange aux Potiers” kan u in een gezellig kader kennismaker met de specialiteiten van de streek.
Ook onze tentoonstellingsruimte staat open voor het publiek.